Samfunnskunnskap

I samfunnskunnskapsdelen lærer du om:

  • samfunn med og uten demokrati
  • hvordan landet vårt styres
  • samene
  • våre forbruksvaner


Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.

Til hvert kapittel fins det:

  • To oppgavesamlinger - Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. 
  • Kan du det nå? - Dette er oppgaver som dekker de sentrale begrepene i kapitlet.
  • Temaoppgaver - I temaoppgavene får du en mer åpen oppgave om et tema/emne som har forbindelse med kapitlet, med lenker til informasjon og andre nettsteder som kan være til hjelp for å løse oppgaven.