Geografi

I geografidelen av lærer du om

  • Europa - vår verdensdel
  • produksjon, forbruk og miljø i Europa
  • bosetting og levevis i Europa
  • regioner og utvalgte land i Europa


Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.

Til hvert kapittel:

  • Er det lagd to oppgavesamlinger. Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. For det siste kapitlet i geografidelen har vi i tillegg til en generell del med oppgaver fra hele kapitlet, valgt å dele kapitlet inn i fire regioner som hver har to oppgavesamlinger.
  • Kan du det nå? - Dette er oppgaver som dekker de sentrale begrepene i kapitlet.
Til noen kapitler fins det: 
  • Finner du en eller flere temaoppgaver. I temaoppgavene får du en mer åpen oppgave om et tema/emne som har forbindelse med kapitlet med lenker til informasjon og andre nettsteder som kan være til hjelp for å løse oppgaven.

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html

Globalis (FN-sambandet)

http://www.globalis.no/Verdenskart

Oversikt over alle verdenskartene på Globalis. Klikk deg inn på kartet som du ønsker å studere nærmere.