Samfunnskunnskap

 I samfunnskunnskapsdelen lærer du om:

  • identitet og kultur
  • rusmidler
  • internasjonalt samarbeid


Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.


Til hvert kapittel fins det:

  • To oppgavesamlinger - Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. 
  • Kan du det nå? - Her finner du oppgaver om de sentrale begrepene i kapitlet.
  • Temaoppgaver - I temaoppgavene får du en mer åpen oppgave om et tema/emne som har forbindelse med kapitlet, med lenker til informasjon og andre nettsteder som kan være til hjelp for å løse oppgaven.