Historie

I historiedelen lærer du om:

  • renessanse og opplysningstid
  • oppdagelsesreiser og kulturmøter
  • svartedauden forandret Norge
  • Danmark og Norge i union 1537-1814
  • kildene forteller - historikeren i arbeid


Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.


Til hvert kapittel fins det:

  • To oppgavesamlinger - Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. 
  • Kan du det nå? - oppgaver om de sentrale begrepene i kapitlet
  • Temaoppgaver - I temaoppgavene får du en mer åpen oppgave om et tema/emne som har forbindelse med kapitlet, med lenker til informasjon og andre nettsteder som kan være til hjelp for å løse oppgaven.