Geografi

I geografidelen av lærer du om

  • jorda vi bor på
  • natur og landskap
  • bosetting, flytting og flukt
  • likheter og forskjeller på jorda
  • verdensdelen og utvalgte land


Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.

Til hvert kapittel fins det:

  • To oppgavesamlinger - Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. 
  • Kan du det nå? - oppgaver om de sentrale begrepene i kapitlet.
  • Temaoppgaver - I temaoppgavene får du en mer åpen oppgave om et tema/emne som har forbindelse med kapitlet, med lenker til informasjon og andre nettsteder som kan være til hjelp for å løse oppgaven.

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html