Kartoppgaver

I menyen til venstre finner du kartoppgaver til

  • Norge
  • Europa
  • Verden

Oppgavene finner du også under hvert klassetrinn (Norge i 5. klasse, Europa i 6. klasse og Verden i 7. klasse). 

Du finner flere kartressurser på nettstedet til Cappelens Atlas for Barnetrinnet og Ungdomstrinnet i lenken under.

 

Nettressurser

Cappelens Atlas for Barnetrinnet/Ungdomstrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html