Globus Samfunnsfag 5

I Globus 5 lærer du om mange viktige temaer og begreper fra samfunnskunnskap, historie og geografi.

I samfunnskunnskap lærer du om å undersøke samfunn, og om samfunn som betyr mye for de fleste av oss.

I historie lærer du om hva historikeren gjør, og om perioden fra de første bondefamiliene for over 10 000 år siden til Romerrikets oppløsning omkring 500 e.Kr.

I geografi er hovedtemaet Norge og fylkene våre, men du lærer også om geografi og kart,  om hvordan istida har formet landskapet i Norge, og om ressurser, næringer og bosetting i Norge.

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html