Globus 7

I Globus 7 lærer du om viktige tema og begreper fra samfunnskunnskap, historie og geografi.

I samfunnskunnskap handler det om identitet og hvordan den formes, og om kultur i ulike land og aldre. Du lærer også om rusmidler, om lover knyttet til rusmidler og om menneskers forhold til rusmidler. Til slutt lærer du om internasjonalt samarbeid og om ulike former for samarbeid Norge deltar i.

I historien handler det mest om perioden fra 1349 til 1750, om renessansen og opplysningstiden, om oppdagelsesreiser og kulturmøter, om svartedauden i Norge og om dansketida. Du lærer også om ulike kilder som forteller om kulturmøter, kildekritikk og om norsk deltakelse i slavehandelen.

I geografi er hovedtemaet verden - om jorda vi bor på, om naturtyper, bosetting og flyttemønstre, og om likheter og forskjeller mellom mennesker og land på jorda. I Globus 5 lærte du om Norge og om fylkene i Norge, og i Globus 6 om Europa. I Globus 7 kommer du til å lære om verdensdelene og utvalgte land i verden.

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html