Geografi 5

I geografidelen lærer du om:

  • geografi og kart
  • istida
  • ressurser, næringer og bosetting
  • fylkene i Norge

 

Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene.


Til hvert kapittel fins det:

  • To oppgavesamlinger - Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. 
  • Kan du det nå? - Dette er oppgaver som dekker de sentrale begrepene i kapitlet.

Til noen kapitler fins det:

  • Temaoppgaver - I temaoppgavene får du en mer åpen oppgave om et tema/emne som har forbindelse med kapitlet, med lenker til informasjon og andre nettsteder som kan være til hjelp for å løse oppgaven.

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html