Velkommen til Globus Samfunnsfag på nett!

 

 

Globus 5 Samfunnsfag

Gratis nettsted for samfunnsfag for 5. til 7. trinn.

Nettstedet er delt inn i trinn, og hvert trinn er delt inn i samfunnskunnskap, historie og geografi - akkurat som i boka.

Nederst i menyen til venstre finner du Kartoppgaver til Norge, Europa og Verden. Disse oppgavene er en samling av oppgaver du finner igjen i geografistoffet til 5.-, 6.- og 7. klasse.

 

 

 

 

 

Nettressurser

Cappelens Atlas - Barnetrinnet

http://atlas.cappelendamm.no/_barn/c24845/barn.html